ANGRERETT/ RETUR AV VARE

Alle våre produkter er tilvirket/fremstilt etter kjøpers spesifikasjoner. Forbruker har etter angrerettloven ikke angrerett for slike kjøp.

Vest Gulv er ikke forpliktet til å akseptere retur eller bytte av varer, med mindre returen skyldes mangler som selger hefter for, og Vest Gulv har meddelt at retting eller annen avhjelp på stedet ikke vil bli iverksatt. For det tilfellet Vest Gulv etter egen beslutning alikevel aksepterer retur av varer, gjelder dette uansett kun varer som kan leveres tilbake ubrukte, i mangelfri stand og i original og ubrutt emballasje. Alle returer skal avtales med selger, og varer tas ikke i retur etter 7 dager fra kjøpsdato. Retur uten avtale med selger gir ingen rett til kreditering eller annen kompensasjon/refusjon. Ved retur som ikke skyldes feil, mangel eller skade ved produktet, beregner Vest Gulv 20 % av fakturert beløp til dekning av selgers omkostninger. Kjøper vil selv stå ansvarlig for varen ved returforsendelse. Frakt/ekspedisjonskostnader dekkes ikke. Ved skade eller mangel ved tilbakelevert produkt vil dette komme til fradrag i tilbakebetalingsbeløpet.